123456789
kopā ar kultūras ministri Daci Melbārdi, saņemot Kultūras Ministrijas Atzinības rakstu